straagras in het gazon

Straatgras in het gazon

Straatgras is een bekende verschijning in het gazon. Deze soort komt zo veel voor dat hij vroeg of laat in het gazon opduikt. Visueel heeft straatgras een groot effect op de uitstraling van het gazon, omdat hij lichter van kleur is dan de gewenste grassoorten. 

Straatgras begint met polletjes die uitgroeien tot plakkaten. Gedurende het jaar vallen deze plekken soms goed en soms minder goed op. Bijvoobeeld bij dauw in de ochtend tekenen de straatgras plekken sterk af ten opzichte van het cultuurgras.

Straatgras herkennen

Straatgras is de meest voorkomende ongewenste grassoort in gazons. Vaak wordt straatgras ook wel “tuintjesgras” genoemd. Het woord “straat” of “tuintje” wijst erop dat straatgras altijd overal in de buurt is. Straatgras komt gemakkelijk van buitenaf het gazon in. Zien we lichte plekken in het gazon, komt op deze plekken het gras snel in bloei, is het gras er gemakkelijk uit te trekken en heeft het witte worteltjes, dan is het met 100% zekerheid straatgras. Bij open plekjes in het gazon of een minder goed gesloten grasmat kan straatgras zich heel snel vestigen.

Straatgras gaat zeer snel tot bloei over nadat het is gekiemd. Straatgras past zich zeer snel aan, aan het maaien. Het kan zich goed ontwikkelen onder de maaihoogte, en is zelfs nog in staat om onder de maaihoogte zaad te vormen. Straatgras kan bijna het gehele jaar zaad vormen, maar in het voorjaar lijkt straatgras meestal het actiefst. Het zaad is jaren kiemkrachtig. Straatgras kiemt en groeit makkelijker bij lagere temperaturen dan het cultuurgras. In het voorjaar als het cultuurgras nog slaapt is het straatgras al gestart.

Verspreiding van straatgras

Straatgras wordt vaak als hinderlijk ervaren door de aftekenende lichte plekken in het gazon. Er zijn drie hoofdoorzaken waardoor straatgras zich soms snel kan opbouwen:

  • Hebben we eenmaal straatgras in de tuin gehad dan zit er een bepaalde zaadvoorraad in de grond. Vroeg of laat kan straatgras de kop opsteken.
  • Tegenwoordig zien we met regelmaat robotmaaiers of aangedreven mulchmaaiers. Bij robotmaaien wordt straatgras steeds gedwongen snel te herstellen en uit te breiden. Bij mulch maaien verspreiden we het zaad van straatgras over het gehele gazon, doordat het zaad aan de wielen of het dek blijft plakken (geldt ook voor robot maaien).
  • Straatgras houdt van natte voeten. Dus in een nat jaar zullen we meer straatgras zien. In een droog jaar beschikken veel tuinliefhebbers over beregening. Overdadig en te frequent beregenen is straatgras kweken.

Straatgras voorkomen en bestrijden

Waar moeten we aan denken om het straatgras zoveel mogelijk te beperken:

  • Een goed bemestingsplan voor de grasmat. Het moment van strooien en de soort meststof kan ook zijn invloed hebben. Gebruiken we meststoffen die snel beschikbaar zijn voor het gras, strooi dan voor een regenbuitje of beregen wat na. Straatgras wortelt ondiep, het cultuurgras wat dieper. Probeer het straatgras minder te laten profiteren van de voedingsmineralen die zich bevinden in het toplaagje. Dit kan ook gelden voor de soort meststof. Sommige meststoffen worden dieper de grond ingetrokken door het bodem leven en daar beschikbaar gemaakt voor de plant. Grote pieken en dalen in de beschikbaarheid van “snelle” stikstof bevordert straatgras.
  • Straatgras gedijt bijzonder goed als het met natte voetjes staat. Zorg voor een goede ontwatering van de bewortelingszone. Zorg ervoor dat het water niet naar 1 kant van de tuin loopt. Ga bewust om met de beregening in een droge periode. Beregen niet op de automatische piloot, kijk in de bodem, kijk naar het gras en de weersvoorspelling.
  • Maak gebruik van periodes in het seizoen. Gedurende het groeiseizoen zijn er vaak droge periodes al dan niet gepaard met hoge temperaturen. Straatgras wortelt een stuk ondieper dan het cultuurgras. Stel bewust het beregenen uit, verticuteer licht zodat de toplaag sneller uitdroogt of wiedeg in een korte periode intensief zodat je het straatgras lostrekt en de toplaag sneller droogt. Laat het straatgras wat op de grasmat ligt ook een paar dagen liggen zodat de worteltjes uitdrogen. In april en mei vraagt de grasmat nog niet zoveel water, ben ervan bewust dat het cultuurgras meer droogte aan kan dan straatgras. Je kan gerust toelaten dat de grasmat er dan niet zo fraai uitziet. Gaat het na een periode weer regenen of gaan we beregenen dan herstelt de grasmat zich in een korte tijd, al dan niet geholpen met wat meststoffen.
  • Als we in een goede periode verticuteren en/of intensief wiedeggen kunnen we de rem op het straatgras zetten. Later in het najaar is dit niet zo effectief tegen het straatgras. Van nature heeft het najaar dauw en meer vocht. De omstandigheden moeten tijdens en enkele dagen erna droog zijn als we verticuteren en eggen. Als je ziet dat je straatgras plantjes lostrekt laat ze dan ook uitdrogen op de grasmat. Op een zonnige dag kan het afvoeren op de dag zelf, met enkele uren tussen het verticuteren en afvoeren.
© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds