wanneer gazon zaaien opkomst graszaad

Grassoorten en rassen

Voor de Nederlandse hovenier zijn 4 grassoorten belangrijk. Binnen deze soorten zijn door veredeling grasrassen ontwikkeld die van elkaar verschillen in eigenschappen en daarmee in geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Er zijn rassen die meer of minder geschikt zijn voor gazon, sportvelden of bermen.

Het graszaad dat je als hovenier gebruikt is een mengsel van verschillende grassoorten.  Naast het gebruiksdoel “gazon” speelt de beschikbaarheid van voeding in de bodem, de vochtvoorzienig en licht/schaduw een rol bij ontwikkeling van de grassoorten.

NAK label graszaadmengsel kwaliteit

De belangrijkste grassoorten voor het gazon zijn:

-Engels raaigras (Lolium perenne)

-Veldbeemdgras (Poa pratensis).

-Roodzwenkgrassen (Festuca rubra). Deze worden in 3 soorten (typen) verdeeld: Gewoon roodzwenkgras, roodzwenkgras met fijne uitlopers, roodzwenkgras met forse uitlopers.

-Hardzwenkgras (Festuca ovina)

Engels raaigras

Engels raaigras is de meest gebruikte grassoort in gazonmengsels. Zijn eigenschappen maken duidelijk waarom: het is de soort die het snelst kiemt en zeer vlot vestigt. Het is een polvormer met een groot herstellingsvermogen en hij kan goed tegen betreding en bespeling. Engels raaigras is matig wintervast, vrij gevoelig voor kroonroest en vraagt een voldoende hoge stikstofbemesting.

Engels raaigras wordt standaard toegepast in graszaadmengsels voor speel/ recreatiegazons. Ook voor doorzaai / gazonherstel is het de aangewezen grassoort. In zeer fijne siergazons en in (zeer) extensief beheerde grasobjecten is Engels raaigras minder geschikt.

Deze soort herken je aan: 

 • onbehaard, glanzend blad
 • stengels aan de basis meestal rood
 • sterk geribt blad
 • jong blad gevouwen, ouder gerold
 • kort, doorschijnend vliezig tongetje

engels raaigras zode, voet en blad

Veldbeemdgras

Ook veldbeemdgras vind je terug in de meeste gazonmengsels. Waar Engels raaigras snelheid en vlotte groei levert, zorgt veldbeemd voor het verstevigen van de zode. In tegenstelling tot Engels raaigras maakt deze grassoort namelijk ondergrondse uitlopers (rhizomen). De werking in een grasmat is te vergelijken met een betonstaal-constructie. Veldbeemdgras kan goed tegen droogte, is zeer wintervast en kan goed tegen betreding. Het zaad van veldbeemd is zeer fijn en kiemt traag.

Veldbeemdgras is een waardevolle component in grasmengsels voor een speel/ recreatiegazon.

Deze grassoort herken je aan:

 • behaard blad, achterzijde glanzend
 • het blad is ongeribt en de top splijt bij gladstrijken van het blad
 • houd het blad tegen het licht en je ziet twee lichtlijnen naast de hoofdnerf
 • zijn ondergrondse uitlopers

veldbeemdgras zode, spruit en blad

Roodzwenkgras

Roodzwenkgras is de derde grassoort die we in de meest gazonmengsels gebruiken. Deze soort brengt vooral een sierwaarde, omdat het een mooie dichte en fijne zode geeft. Roodzwenkgras groeit vrij traag en gedijt goed bij een matige bemestingstoestand. Deze soort verdraagt kort maaien en is goed bestand tegen schaduw, droogte, vorst en zout.

Gewoon roodzwenkgras en roodzwenkgras met fijne uitlopers zijn geschikte grassoorten voor speel/ recreatiegazons en openbaar groen. Roodzwenkgras met forse uitlopers wordt meer toegepast in grasbermen en extensief beheerde grasterreinen.

Deze soort herken je aan: 

 • zijn geribt, kantig en rolbaar blad, aan de achterzijde glanzend en behaard
 • de bruine bladschede
 • ontbreken van bladoortjes
 • zijn ondergrondse uitlopers

roodwenkgras zode, graszaad en spruit

Hardzwenkgras

De vierde en laatste grassoort is hardzwenkgras. Deze soort is specifiek geschikt voor siergazons die meer extensief beheerd worden, of voor openbaar groen en bermen. Hardzwenkgras gedijt goed op schrale grond en kan zeer goed tegen droogte en schaduw. Het vormt een zeer dichte en fijne zode. Hardwenkgras kiemt en groeit traag, het hoeft dus minder vaak gemaaid te worden.

Hardwenkgras herken je aan: 

 • grauw gekleurd blad, geribt, kantig en rolbaar
 • de violetkleurige bladschede
 • fijn blad, iets grover dan roodzwenk

hardzwenkgras

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds