graszoden leggen hovenier

Graszoden leggen of inzaaien?

Graszoden zijn een product van deze tijd. Tuinliefhebbers willen graag een snel resultaat. Graszoden vervullen deze behoefte, je zou kunnen zeggen: “een grasmat is ready to use”. Als hovenier maak je dan ook de afweging: graszoden leggen of inzaaien?

Graszoden worden gekweekt op een graszodenkwekerij. De teelt duurt gemiddeld ongeveer 1 jaar. Soms kan het korter en soms duurt het wat langer. Belangrijk is dat de graszoden stevig genoeg zijn, zodat ze kunnen worden opgerold op de kwekerij en afgerold in de tuin.

graszoden oogsten

Graszoden oogsten op de zodenkwekerij

De samenstelling van het graszaadmengsel dat zodenkwekers gebruiken is qua samenstelling redelijk gelijk aan inzaaimengsels voor hoveniers. Graszoden worden “geoogst” in verschillende breedten, namelijk 40, 60 en 120 centimeter. De dikte van de grasmat kan verschillen. Meestal hangt dit samen met de stevigheid van de grasmat.

Verschillen tussen bezoden en zaaien

De voorbereidingen/bewerkingen zijn bij graszoden hetzelfde als bij inzaaien van gras. Zoals bij het bodemplan genoemd is de uitgangssituatie een bestaande grasmat of braakliggende grond. Voor de klant liggen de kosten van bezoden natuurlijk hoger dan wanneer er ingezaaid wordt.

‘Grastechnisch’ zijn er ook verschillen:

 • De oogst van een grasmat is een stressmoment voor de grasplanten. De grasmat wordt zo dun mogelijk geoogst en een groot gedeelte van de graswortels blijven achter in de grond. De grasmat wordt uitgerold op grond die meestal anders is dan de grond op de zodenkwekerij. De grasplanten moeten wortelen in deze nieuwe grond en dat kost veel energie. De conditie van de graszoden kan hierdoor even stilstaan of terugvallen. Met een goede verzorging, voldoende water, niet of nauwelijks betreden en niet te snel maaien herstelt de grasmat zich binnen enkele weken.
 • Bij het inzaaien met een graszaadmengsel kiemt, vestigt en ontwikkelt de grasplant en zijn wortelstelsel zich in de grond waarin gezaaid wordt. Dit geeft bij een goede verzorging minder stress, in principe kan de conditie van de grasplanten zich beter ontwikkelen. Maar dit kost tijd; minimaal 7 maanden duurt het voordat er een echte dichte zode is gevormd zoals bij graszoden. Het gazon kan natuurlijk wel eerder in gebruik genomen worden, maar vooral in het begin blijft het oppassen.
 • Bij het leggen van graszoden is de start van het gazon onkruidvrij. Dit kan op gronden met een hoge onkruiddruk een voordeel zijn ten opzichte van inzaaien.

De keuze voor het leggen van graszoden of inzaaien moet iedere tuinliefhebber voor zichzelf maken. Als hovenier kan je bij deze keuze door voor elke tuin of ieder project de juiste argumenten aan te dragen.

Graszoden leggen

Aanpak gazon aanleggen met graszoden

 • Het afplaggen/afsnijden van de bestaande grasmat en afvoeren.
 • Het losmaken van de ondergrond door frezen, spitten, rotorkop-eggen of over-top frezen. Per situatie kan deze ondiepe grondbewerking verschillen.
 • Aandrukken van de ondergrond en vlak leggen/egaliseren van de toplaag.
 • Eventueel aanbrengen van bodemverbeteraar, voorraadmeststoffen en/of kalk.
 • Ondiep inwerken van bovengenoemde producten, aandrukken en vlak maken.
 • Leggen van graszoden, goed laten aansluiten en afwerken.
 • Aanrollen van de graszoden.
 • Direct na het leggen van de graszoden water geven. Minimaal zoveel dat het water de ondergrond bereikt.

Het ligt voor de hand dat de weersomstandigheden het wel moeten toelaten om al deze bewerkingen uit te voeren. De ondergrond bewerken onder te natte omstandigheden is funest voor de structuur en dus ook voor het doorwortelen van de graszoden!

Nazorg graszoden leggen

Met een goede nazorg van de graszoden verzeker je een goede vestiging van de grasmat. Het belangrijkste is herhaaldelijk water geven, totdat de graszoden goed zijn geworteld in de ondergrond. Bij droog en warm weer is dit dagelijks meerdere keren beregenen (ook overdag!). Pas op met het betreden van pas gelegde graszoden die nat zijn. Je trapt zo de grasmat dieper weg. Geef wanneer de grasmat eenmaal goed is door geworteld, 3 tot 6 weken na de aanleg, de eerste gift met voeding.

graszoden beregenen

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds