mos in het gazon

Mos beheersen in het gazon

Mos in het gazon is een van de jaarlijks terugkerende ergernissen van de tuinliefhebber. Mos gedijt goed in de periode dat we minder bezig zijn met het onderhouden van het gazon. In dit artikel alles wat je moet weten over mos in het gazon.

De manier om mosgroei te beperken is zorgen dat deze minder kans krijgt om te ontwikkelen. Omstandigheden waarbij mos het voordeel heeft ten opzichte van het gazongras zijn:

  • Mossen kunnen zich beter ontwikkelen in schaduwrijke plaatsen.
  • Mos gedijt goed als het lekker vochtig is. Mos prefereert nattigheid boven droogte, grasplanten houden niet van natte voeten.
  • Mos ligt als het ware boven op de grond. Een slechte structuur van de toplaag, wat vaak samengaat met nattigheid, deert mos dan ook niet, maar gras heeft het daar moeilijk mee.
  • Mos kan zich goed ontwikkelen op gronden die wat zuurder zijn (lagere Ph), de grasgroei is dan niet optimaal.
  • Mos groeit goed door bij lagere temperaturen en kortere dagen. De grasgroei komt dan langzaam stil te staan.

Deze 5 punten geven mogelijke oorzaken aan mos in het gazon en geeft aan dat onder bomen, naast hagen en schuttingen, muurtjes en bebouwing de meest kansrijke plaatsen voor mossen zijn. Op die plaatsen in het gazon waar minder licht komt, het langer nat blijft, het gras open staat en minder dicht, pakt mos zijn kans.

gazon met mos

Eenvoudig organisme

Mos hecht zich aan de grond door soort draden. Mos heeft geen wortels maar neemt voeding en water op uit de lucht. Mossen zijn vrij eenvoudige organismen, ze stellen niet zulke hoge eisen en passen zich snel aan. Mossen vermeerderen zich door sporen. De druk van mossen in het gazon kan van jaar tot jaar verschillen. In een nat/wisselvallig jaar kunnen mossen zich beter ontwikkelen dan in een droog jaar.

mos in het gazon

Mos voorkomen

Op plekken waar de gazongrassen zich minder goed ontwikkelen kan mos jaarlijks een terugkerend probleem zijn. De 2 beste manieren om mos in het gazon te voorkomen zijn:

  • Zorg dat het gazon mooi dicht en gesloten staat. Hiermee beginnen we in augustus. Voeding en maaien zijn de 2 ingrediënten om dit voor elkaar te krijgen. Verwacht je mos, geef dan 3 keer voeding vanaf augustus. Stem de hoeveelheid en soort meststof af op de staat van het gazon en het bemestingsplan.
  • Er zijn plekken in de tuin waar het elk jaar weer opnieuw begint. Het gazon staat open, het staat er altijd al minder bij. Het mos valt erin. Kies op deze plaatsen voor iets anders dan gras, maak er een borderstrook van. Als het gras onder de boom echt niet wil, probeer er dan iets anders aan te planten. Kies bijvoorbeeld voor bollen of bodembedekkers voor schaduwrijke plaatsen of baken de boomspiegel af en vul hem met houtsnippers of groencompost.

Voorjaar is voor het gazon

In het voorjaar komen we op een punt dat het weer gunstiger wordt voor de grassen. Waar mos in de wintermaanden in het voordeel is ten opzichte van gazongras, kunnen we vanaf eind maart/ begin april de grassen weer de voorsprong geven. Zodat in het voorjaar en zomer het gazon er weer keurig bij staat. De meest gebruikte methode is het gebruik van ijzersulfaat. IJzersulfaat dood het mos snel bovengronds af, het verkleurt zwart. Daarna het mos afharken, verticuteren of eggen en afvoeren.

Let op, deze methode past in het voorjaar. Geef de eerste gift voeding om het gras te ondersteunen.

verticuteren in het najaar

Bemesting toepassen

Een gazon op zwaardere gronden is meestal gevoeliger voor mos. Deze gronden verslempen/verdichten gemakkelijker en blijven van nature natter. Maar er zijn gazons met veel mosgroei waar je het niet zou verwachten, bijvoorbeeld met een ligging in de zon en drogere grond. Meestal ligt de oplossing dan in bemesting. Veel tuineigenaren met een robotmaaier of mulch-maaier denken dat de grasresten voldoende voeding geven, maar voor een mooi gazon blijft een goed bemestingsplan nodig.

gazon bemesten

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds