gazon verticuteren voorjaar

Gazon verticuteren in het voorjaar

Na een seizoen van gebruik en de wintermaanden van rust, komt het gazon in het voorjaar weer tot leven. Een gazon kan in het voorjaar wel wat zorg en aandacht gebruiken om weer in goede staat aan het groeiseizoen te beginnen. Verticuteren in het voorjaar kan een goede methode zijn om een gazon op te frissen.

In dit artikel lees je wanneer verticuteren aan te raden is en waar je op moet letten voor een optimaal resultaat van verticuteren.

Het gazon na de winter

De toestand waarin het gazon de winter uitkomt is afhankelijk van het gebruik, de leeftijd ,de verzorging van het gazon en de weersomstandigheden in de voorbije zomer, herfst en winter. Wanneer gedurende het jaar schade en daarmee open plekken in de grasmat ontstaan, krijgen mos, onkruiden en ongewenste grassen de kans om te ontwikkelen.

Open plekken in het gazon ontstaan bijvoorbeeld door:

 • gazon na de winter

  Typisch beeld van een gazon na de winter: mos, ongelijkheid en vervilting

  Intensief gebruik (betreding, spelende kinderen, huisdieren)

 • Droogte en hitte in de (na)zomer
 • Verstikking van gras, door bijvoorbeeld een zwembad of parasol
 • Bodemproblemen, zoals verzuring of verdichting
 • Schade door engerlingen, emelten, vogels en molshopen

In de wintermaanden worden deze open plekken ingenomen door mossen en ongewenste grassen, die ook bij lage temperaturen ontwikkelen. Naast mossen, onkruiden en slechte grassoorten, zien we vaak verdichting en vervilting in gazons na de winter.

Wanneer heeft verticuteren nut?

Verticuteren is geen standaard bewerking die in elke situatie voor een goed resultaat zorgt. Er kleven bovendien ook enkele nadelen aan verticuteren: Het gras moet er van herstellen, er wordt organische stof afgevoerd en de toplaag kan uitdrogen. Bevat het gazon veel mos en/of een dikke viltlaag, die de grasgroei belemmert, dan heeft verticuteren nut.

De viltlaag is een laag organisch materiaal die bestaat uit afgestorven gras, maaisel en plantdelen. In een gezonde bodem wordt dit organisch materiaal door het bodemleven verteerd, waardoor de viltlaag niet te dik wordt. Wanneer het organisch materiaal onvoldoende wordt afgebroken, ontstaat een te dikke viltlaag, die de uitwisseling van zuurstof met de bodem bemoeilijkt en de grasgroei belemmert.

viltlaag gazon

Viltlaag in het gazon die is uitgekamd met de verticuteermachine

Hoe moet je verticuteren?

Is het gazon toe aan een verticuteerbeurt, dan zijn er een aantal praktische zaken om rekening mee te houden:

 • Verticuteer voorafgaand aan een periode van grasgroei, zodat het gras zich kan herstellen;
 • Verticuteer niet bij vorst en bij een hele natte toplaag;
 • Verticuteer niet in een droge en/of hete periode;
 • Bij veel mos en/of een dikke viltlaag, in 2 richtingen verticuteren, diagonaal op elkaar, waarbij je het afval na de eerste keer afruimt;
 • Niet te diep verticuteren zodat de wortels van het gras gespaard blijven;
 • Maai het gras voorafgaand aan het verticuteren;
 • Na het verticuteren nogmaals maaien met opvangbak ruimt de laatste resten mos en vilt op.

Na verticuteren doorzaaien

Direct na het verticuteren is veel ruimte in de zode ontstaan. Het is van belang dat deze ruimte wordt ingenomen door grasplantjes. Dit bereik je door:

 • Het gazon door te zaaien met een snel kiemend graszaadmengsel, met vooral veel Engels raaigras;
 • De grasgroei optimaal te ondersteunen met een bemestingsbeurt en indien nodig beregening.

Voor de slagingskans van doorzaai is het van belang dat het graszaad goed contact heeft met de bodem. Bij handmatig doorzaaien kan afdressen en aanrollen hiervoor zorgen. Bij machinaal doorzaaien komt het graszaad in sleufjes terecht. Gebruik een speciaal gazonherstelmengsel voor doorzaai, dit bevat grassoorten die snel kiemen en zich agressief vestigen in de zode. Bij droog / schraal weer is beregenen noodzakelijk om het gras op gang te helpen.

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds