Het voorkomen en beheersen van onkruid in het gazon

Het ultieme gazon is een mooie, frisgroene grasmat zonder onkruiden en zonder plekken van ongewenste grassen. Dat is ook het uitgangspunt. Laat je eenmaal onkruiden toe, dan krijgen ze de kans om zich te verspreiden. En de ervaring leert, dat onkruid alleen maar meer wordt. Er zijn tuinliefhebbers die het accepteren of mooi vinden, bloeiend onkruid tussen het gras. Voor hen is dit artikel niet bedoeld.

Geef onkruid geen ruimte

De meeste onkruiden die opkomen bij nieuwe inzaai van het gazon zijn niet bestand tegen het maairegime en de betreding van de grasmat. Maar er zijn een aantal onkruiden die zich toch kunnen vestigen tussen de goede grassen, vooral als er open plekjes komen in de grasmat. Er zijn onkruiden die je kunt toewijzen aan de omstandigheden. Denk hierbij aan natte grond of natte toplaag, een hoge of lage zuurgraad (pH), een vaste of losse bodemstructuur. Het cultuurgras kan onder deze omstandigheden vaak geen dichte grasmat vormen. Omdat de mat te open staat, geeft dat ruimte aan de soorten die je juist niet wilt zien.

Bestrijdingsmiddelen / herbiciden voor het gazon

Op dit moment zijn er onkruidmiddelen (herbiciden) die zijn toegelaten volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift voor toepassing op gazon. Dit is nu de situatie, maar in de toekomst kan dit wellicht weer veranderen. Tussen 2016 en 2020 was het niet toegelaten onkruid bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Mechanische onkruidbestrijding

Omdat het chemisch beheersen van onkruiden niet mogelijk is, rest de optie van mechanische onkruidbestrijding. Verticuteren, wiedeggen en met een mesje handmatig onkruid verwijderen. Let wel op dat je hier op tijd mee begint én zorg dat de grasmat voldoende kan herstellen voor de grasgroei weer vermindert. Er zijn bepaalde onkruiden die meer naar voren treden in het voorjaar (madeliefje, paardebloem, boterbloem) en sommige onkruiden gedijen juist beter in het najaar (weegbree, biggenkruid, streepzaad). Lees hier meer over het herkennen van ongewenste grassen en onkruiden.

Afbeelding: het toepassen van mechanische onkruidbestrijding kan voorkomen dat onkruiden zoals rooddraad, madeliefjes en varkensgras het gazon overwoekeren.

Voorkom grasproblemen

Ik ben van mening dat iedere gazon liefhebber moet beschikken over een verticuteerhark en een bladhark. Zo kun je meteen plaatsgewijs ingrijpen als onkruiden zich willen vestigen of gaan woekeren in het gazon. Om onkruiden te beheren en ze geen kans te geven, is een goed bemestingsplan nodig. Wanneer de grasmat goed gesloten is, voorkomt dat een heleboel grasproblemen.

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds