ereprijs gazon

Ereprijs in het gazon

Als vaste plant in een border is gecultiveerde ereprijs, de” Veronica” soorten een gewaardeerde sierplant. In het gazon is het een lastige klant.

Ereprijs kruipt door het gras vanuit een centrale wortel. Verspreiding kan plaatsvinden doordat we de uitlopers afmaaien en met de maaimachine verplaatsen. Zo’n stukje stengel kan opnieuw wortelen. Dit is de meest voor de hand liggende verspreidingsbron als ereprijs snel toeneemt in het gazon. Ereprijs voelt zich thuis tussen het gras.

ereprijs in het gazon

De meest voorkomende soorten zijn draad ereprijs en gewone ereprijs. Beide zijn overblijvende plantjes en komen in heel Nederland voor. Van nature heeft ereprijs een voorkeur voor losse, humusrijke gronden, maar ook op gazons met een klei-ondergrond komt hij voor.

Ereprijs bestrijden en voorkomen

Met groeistoffen is ereprijs niet aan te pakken in onze gazons. Een intensief onderhouden gazon met een goed bemestingsplan zodat we een krachtige groei hebben is de beste manier ereprijs tegenwicht te geven. Ereprijs heeft het dan moeilijk om met het gras om een plekje te concurreren. Maaien met opvang voorkomt snelle verspreiding van ereprijs. Gaan we verticuteren en of eggen, verwijder dan goed het losse materiaal wat op de grasmat ligt. Kleine stukjes stengels kunnen immers opnieuw wortelen.

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds