engerlingen in het gazon

Engerlingen in het gazon

Engerlingen in het gazon zijn een groot probleem voor de tuinliefhebber. Deze larven kunnen een mooi gazon veranderen in een ware ravage. Wat zijn engerlingen precies, hoe komen ze in het gazon en hoe kun je ze bestrijden? Je leest het in dit artikel.

Engerlingen is een verzamelnaam voor de larven van verschillende bladsprietkevers die leven in de wortelzone van het gazon. De kever is het volwassen stadium en kan vliegen om zich te verplaatsen. De larven ontwikkelen zich in verschillende fases onder de grond, waarna ze zich na verloop van tijd verpoppen tot een volwassen kever. Afhankelijk van de keversoort duurt de levenscyclus van ei tot volwassen kever 1, 2 tot meerdere jaren.

engerlingen in het gazon

Levenscyclus van engerlingen

Op onze gazons zien we de meeste schade van de Rozenkever, Mestkever, Sallandkever, Juni – en Meikever. Het laatste larvenstadium tot verpoppen kan al in het najaar aanvangen. Het uitvliegen van de volwassen kevers start in het voorjaar, vanaf de laatste week in april tot eind juli.

Dit uitvliegen kunnen we waarnemen. Om dit nauwkeurig te doen gebruik je vallen met lokstof. Hiermee is het moment van uitvliegen en de keversoort goed te bepalen. Na het uitvliegen paren de kevers en zetten ze eieren af in ons gazon. Het tijdstip van uitvliegen wordt beïnvloed door de weersomstandigheden en verschilt dus per jaar.

Ongeveer 6 weken na de ei-afzet begint het eerste larvenstadium. Ei-afzet vindt verspreid over meerdere weken plaats. De jonge larven starten zich te voeden met jonge haarworteltjes. Naarmate ze ouder worden vreten de larven ook aan de oudere wortels van het gazongras.

Schade door engerlingen

Door de vraat aan de wortels kan de grasplant geen water en voeding meer opnemen en zich dus niet meer ontwikkelen. Het gazongras komt in stress en begint geel te kleuren, vaak pleksgewijs. De grasmat heeft geen verbinding meer met de ondergrond omdat de wortels zijn weggevreten. De grasmat ligt los op de ondergrond. Dit kun je de primaire schade noemen.

Engerlingen zijn daarnaast aantrekkelijk voedsel voor vogels (eksters, spreeuwen, spechten, kauwen), mollen, dassen zwijnen enz. Deze dieren woelen de grasmat om voor de eiwitrijke lekkernij die engerlingen vormen. Dit is secundaire schade en die is doorgaans veel ernstiger voor de grasmat, zo zie je op deze foto:

schade gazon door engerlingen

Zolang het gazon goed groeit kan het zich herstellen van de wortelvraat door engerlingen. Dan is er dus nauwelijks schade waar te nemen. De schade ontstaat wanneer er een te grote populatie engerlingen dicht bijeen zit. Het gazon laat dan gele plekken zien, de grasmat ligt los. De engerlingen worden dan al snel opgemerkt door dieren die de grasmat kunnen omwoelen. De schade die hierdoor ontstaat is door de grasplanten zelf niet te herstellen.

Oorzaken van engerlingen in het gazon

Waarom kevers hun eieren afzetten op ons goed verzorgde gazon is niet helemaal duidelijk. Persoonlijk denk ik dat het heeft te maken met de inrichting van onze tuin, de woonwijk en de gehele omgeving. Het natuurlijk evenwicht is soms zoek, waardoor de kevers toenemen in aantal en problemen kunnen veroorzaken in gazons. Ook zijn er geen langere vorstperioden meer, waardoor de engerling gemakkelijk kan overleven onder de grond. En de goede verzorging die we aan gazons geven door regelmatig te bemesten en beregenen bij droogte blijken deze aantrekkelijk voor kevers om zich voort te planten.

Engerlingen bestrijden en voorkomen

Wat kunnen we doen om problemen met engerlingen te voorkomen? Allereerst is het belangrijk waar te nemen wanneer er kevers uitvliegen en om welke keversoort het gaat. Dit kan door lokvallen op te hangen in de juiste periode. Lokvallen kunnen uitgerust zijn met licht (licht trekt kevers aan in het donker) of met lokstof (feromoon) om de mannelijke kever aan te trekken. Vallen met lokstof (feromoon) wordt het meest toegepast. Soms zijn de kevers ook gewoon waar te nemen op het gazon.

Het toepassen van insect parasitaire nematoden (aaltjes ) is de beste manier om de ontwikkeling van engerlingen een halt toe te roepen. Laat je goed voorlichten over welke aaltjes toe te passen, op welke manier en op welk tijdstip. Maak gebruik van toeleveranciers die deze kennis bezitten.

Als er al schade is ontstaan door engerlingen is het goed je gazon regelmatig door te zaaien met een snel kiemend herstelmengsel.

Advanta Recover 2 TETRA is de ideale herstelformule voor renovatie/doorzaai van alle typen gazons. In deze nieuwe samenstelling met tetraploïd Engels raaigras kan het mengsel nu ook worden doorgezaaid bij lagere bodemtemperatuur.

Tot slot mijn vuistregel als het gaat over engerlingen: Hoe eerder je ziet vliegen, hoe sneller je moet kiezen.

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds