pas gezaaid gazon onkruid

Hanenpoot in het gazon

Hanenpoot die opkomt met het gras in een nieuw gezaaid gazon maakt de meeste tuinaanleggers zenuwachtig. Hoe herken je hanenpoot en hoe ga je er mee om in het gazon?

Hanenpoot is een grasachtige en valt direct op door zijn grovere blad en stengels. Hanenpoot heeft de neiging het cultuurgras te overwoekeren. Het is een warmte minnend onkruidgras dat zich snel kan ontwikkelen bij hogere temperaturen in april en mei. Hanenpoot komt in heel Nederland voor. Aangevoerde grond kan vervuild zijn met zaad van hanenpoot of andere onkruiden, maar meestal komt het zaad al voor in de bestaande toplaag. Het zaad is tientallen jaren kiemkrachtig en kan op allerlei manieren zijn aangevoerd. Hanenpoot voelt zich thuis in de maisteelt en is van daaruit verspreid over heel Nederland.

hanenpoot in het gazon

Hanenpoot in het gazon bestrijden

Wanneer er slechts enkele planten hanenpoot in het gazon staan, dan kun je die het beste uitsteken met een mes. Staan er te veel planten om uit te steken, dan moet je de hanenpoot bestrijden met de grasmaaier. Laat het gazongras flink hoog groeien, bijvoorbeeld 15 cm., en maai het dan in één keer diep terug. Hanenpoot groeit omhoog met het cultuurgras, waardoor zijn groeipunt hoger komt te liggen. Door het lange gras direct op 3 cm. terug te maaien, maai je het groeipunt van veel hanenpootplanten weg. Die kunnen zich niet meer herstellen en sterven af. Op deze manier is zo’n 70% van de hanenpoot te bestrijden.

Na de eerste maaibeurt van een nieuw gazon gaat de overlevende hanenpoot kruipen en een rozet vormen. De rozet vormt zich onder de maaihoogte en is dus lastig te raken. Door middel van eggen of harken kun je de stengels omhoog brengen om ze af te maaien. Het afsnijden van de uitlopers rond de rozet is ook een manier om hanenpoot te beheersen. Bijvoorbeeld met een graskantensteker.

Najaarszaai

Hanenpoot verstoort het beeld van een nieuw ingezaaid gazon behoorlijk. Vanaf augustus trekt hanenpoot zich onder invloed van de korter wordende dagen terug. Is het gazon eenmaal goed dichtgegroeid, dan vormt hanenpoot geen probleem meer. Enkel voorjaars- en zomerinzaai van gazons zijn gevoelig voor de opkomst van hanenpoot, bij najaarszaai treedt dit onkruidgras niet op.

Determinatie

Latijnse naam: Echinochloa crus-galli

Familie: Poaceae

Eenjarig gras, kiemt vooral in het einde van het voorjaar. De plant kan tot wel 1 m. hoog worden en groeit in stevige pollen met een groot wortelgestel. Vermeerdert zich via zaad, een plant produceert 200 tot 1.000 zaden. Komt vooral voor op vochtigere, humusrijke leem- en zandgronden.

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds