Wanneer veldbloemen zaaien

Een veel gestelde vraag is altijd: kan ik nog zaaien, is het niet te laat? Er is vaak onduidelijkheid over de zaaiperiode van veldbloemen. De praktijk leert dat we eigenlijk het hele jaar rond kunnen zaaien. Een vereiste is wel dat de zaaiomstandigheden goed zijn. Wanneer de bodem bevroren is of als het perceel verzadigd is met regenwater gaan we dus niet zaaien.

Keuze mengsel bepaalt zaaimoment

De keuze van het bloemenmengsel en het te zaaien object bepalen het zaaimoment. In de praktijk komt het er vaak op uit dat we zaaien vanaf het voorjaar tot eind oktober. Dat theorie en praktijk niet altijd synchroon lopen over wanneer je het beste kunt zaaien, kan verschillende redenen hebben. Zo kan een zaaimoment worden vastgesteld omdat een werk op een afgesproken datum opgeleverd moet worden. Of er is sprake van een last-minute beslissing om toch veldbloemen te zaaien bij een specifiek project.

We hebben verschillende categorieën veldbloemen mengsels:

  • 1-jarige mengsels
  • kort meerjarige mengsels (2- en 3-jarig)
  • Meerjarige mengsels lange termijn

Het zaaien van 1-jarige mengsels

Wanneer we een 1-jarig mengsel inzetten, zaaien we dat in het voorjaar. Dat is voornamelijk omdat we in hetzelfe jaar al bloemen willen zien. Vooral mengsels als snijbloemen en droogbloemen dienen dan ook op tijd gezaaid te worden, wil je er in de zomer resultaten van zien. Akkerkruiden kunnen ook goed in het najaar gezaaid worden en bloeien dan in het jaar erna. De meeste 1-jarige mengsels bloeien een kleine 20 weken lang, dus wanneer je erg vroeg in het voorjaar zaait, zijn de bloemen aan het begin van het najaar uitgebloeid. Je kunt de zaaiperiode ook spreiden, zodat je tot laat in het najaar bloei hebt.

TIP: voer alleen een grondbewerking uit onder goede omstandigheden en stel het anders enkele dagen uit. Hierdoor voorkom je structuurschade aan de bodem.

Kort meerjarige mengsels (2- en 3-jarig)

Het voordeel van mengsels met een combinatie van 1-jarige en meerjarige soorten is dat je ze zowel in het voorjaar, de zomer als het najaar kan zaaien. Wanneer je kiest voor voorjaarszaai, dan heb je van de 1-jarige soorten al bloemen in de zomer. Kies je ervoor om in de zomer te zaaien, dan kun je laat in de herfst nog wat bloei verwachten en anders in het jaar erna. De meerjarige soorten als margriet komen zelfs tot bloei wanneer in het najaar wordt gezaaid. Over het algemeen zijn deze veldbloemenmengsels sterk aan te raden voor een tijdelijke 2- tot 3-jarige vegetatie, zoals in de tuin en de openbare ruimte.

Meerjarige mengsels lange termijn

Bij het aanleggen van een vegetatie voor de lange termijn kies je voor een mengsel dat bestaat uit bloemen en kruiden, die tijd nodig hebben om tot wasdom te komen. Geduld is dus geboden. Na ongeveer 2-3 jaar gaan deze mengsels zich sterk ontwikkelen tot een bloemrijke vegetatie. Veel inheemse mengsels krijgen geen kleurijke uitstraling met veel verschillende bloeiende soorten, maar dienen een ander doel. Mengels voor bijen en vlinders en ook een mengsel als Staygreen 2 – Eikenprocessierups heeft door zijn ingetogen bloei een hoge belevingswaarde.

Conclusie: bloemenmengsels zaaien kan altijd, maar houd bij het kiezen van een zaaimoment wel rekening met het soort mengsel dat je zaait en de omstandigheden.

De inheemse mengsels voor de openbare ruimte zijn zeer geschikt om jaarrond te zaaien en kennen een ingetogen bloei.

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds