Meerjarige veldbloemenobjecten na de winter

Er worden vaak vragen gesteld over het maaien van veldbloemen. Kun je dat het beste doen in het najaar of kun je de vegetatie beter laten staan tot het voorjaar en dan pas maaien? En hoe zit het in de zomermaanden, kun je veldbloemen dan maaien? Ik neem je in dit artikel graag mee in een stukje praktijk, waarbij het effect van maaien zichtbaar wordt op een meerjarige vegetatie.

De veldbloemenobjecten waar het hier over gaat, zijn ingezaaid in het najaar van 2020. Afgelopen jaar was dus het tweede bloeiseizoen van de meerjarige bloemenmengsels. In het eerste jaar ontwikkelde veel massa en konden we door het natte weer niet gefaseerd maaien en ruimen. Dat resulteerde in één maaimoment in augustus en daarna is het maaisel afgeruimd. Er volgde een droge periode van 3 weken. De veldbloemen herstelden zich goed en na de winter was er weer volop bloei. In het tweede jaar lukte het wel om gefaseerd te maaien. In juni en begin september zijn verschillende stukken veldbloemen gemaaid en geruimd.

Afbeelding: in september 2022 is er gefaseerd gemaaid – op de rechterfoto het herstel een paar weken na het maaimoment.

Dit tweede bloeiseizoen was erg droog. Daarom was het verschil tussen het eerste en tweede jaar in groei en bloei van de bloemen duidelijk zichtbaar – de éénjarige, veelal kleurrijke soorten, zijn verdwenen en dat geeft een veldbloemenmengsel een heel andere uitstraling.

Afbeelding: het inheemse bloemenmengsel Boerenweide half juni 2021 (boven) en half juni 2022.

Maaien van meerjarige veldbloemen

Maaien is maatwerk. Grondsoort en weersomstandigheden hebben grote invloed op de ontwikkeling van de veldbloemenvegetatie. Door in fases te maaien, zorgen we ervoor dat vergrassing beheersbaar is en dat de veldbloemen zich kunnen handhaven. Daarnaast maken we de periode van voedselaanbod (stuifmeel en nectar) langer en zorgen we voor verschillende leefzones waar de insecten van profiteren. Het in stand houden van veldbloemenvegetaties valt of staat met monitoren. Moeten we wel maaien, en hoeveel maaien we dan weg en wat laten we staan. De afgelopen 2 jaar zien we grote verschillen in de aanpak omdat de omstandigheden ver uit elkaar liepen. Het ene jaar zeer nat met op de zwaardere grond veel massa. Het tweede jaar aanhoudend droog.

Actuele situatie

We zitten nu begin februari en het weer is nog niet zodanig dat je het effect van het wel of niet maaien goed terug kunt zien. Wat je wel al ziet, is dat sommige veldbloemenobjecten bodembedekkend de winter door zijn gekomen en bij andere zijn zelfs al kleine zaailingen zichtbaar.  Als het wat warmer wordt buiten en de veldbloemen komen in bloei, dan deel ik graag mijn bevindingen over de invloed van het maaien op het groeiverloop van de meerjarige veldbloemen in het jaar erna.

Afbeelding: veldbloemen die niet zijn gemaaid (linksboven), veldbloemen die één keer zijn gemaaid in juni (rechtsboven), veldbloemen die twee keer zijn gemaaid (linksonder) en de kleine zaailingen, die bij sommige veldbloemenmengsels al zichtbaar zijn (rechtsonder).

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds