veldbloemen na de winter

Veldbloemen na de winter

Na het genieten van de uitbundige bloei in zomer en najaar, komt in of na de winter het moment om veldbloemen af te ruimen. Dat kan op diverse manieren, lees je in dit artikel.

Bij veldbloemen denk je al snel aan weelderig bloeiende bloemenvelden. Veel mengsels van wilde bloemen bloeien vanaf begin zomer tot ver in het najaar. Toch is deze bloei niet de enige waarde die de bloemen brengen in een tuin of de openbare ruimte. Eenmaal uitgebloeid, zijn de bloemen nog steeds fraai en passend in het jaargetijde. Een uitgebloeid bloemenveld biedt daarbij beschutting en voedsel aan tal van insecten en vogels.

Met wat vorst erbij krijgen de bloemen pas echt een bijzondere uitstraling:

Veldbloemen met vorst winter

Dus laat ze vooral staan tot het vroege voorjaar! Daarna is het tijd om onderhoud te plegen, zodat er ook in het nieuwe seizoen weer een prachtig bloeiend bloemenveld ontwikkelt.

Eénjarig of meerjarig

De aanpak is afhankelijk van de levensduur van het veldbloemenmengsel. Meerjarige mengsels laten in het najaar hun zaad vallen en kunnen na een maaibeurt aan het einde van de winter weer een jaar mee. Zijn er éénjarige bloemen gezaaid, dan moet er na het maaien opnieuw ingezaaid worden. Na éénjarige bloemen komen er ook wel bloemen terug, maar het beeld wordt dan veel minder veelzijdig dan wanneer je opnieuw inzaait.

Zo pak je het onderhoud van veldbloemen na de winter aan:

  • Ruim de afgestorven plantresten af. Dat kan handmatig, eventueel met behulp van een bosmaaier. Op grotere velden kan je een maaier of klepelmaaier inzetten.
  • Na éénjarige bloemenmengsels is opnieuw inzaaien of bijzaaien nodig om weer een gevarieerd bloemenveld te krijgen. Frees of spit de grond los en zaai vanaf eind april nieuwe bloemen. Tip: maak gebruik van een vals zaaibed om de bloemen een schone start te geven.
  • Na meerjarige mengsels is opnieuw zaaien alleen nodig wanneer er veel grassen of wortelonkruiden in het bloemenveld staan. Voor extra kleur of variatie is het ook mogelijk een éénjarig mengsel bij te zaaien. Zorg dan wel dat het zaad bedekt ligt na zaaien, door lichtjes af te dressen met grond.

veldbloemen handmatig ruimen en afvoeren

Handmatig afruimen van veldbloemen in een tuin, in de maand maart. 

Gras onder veldbloemen

Zijn er veel grassen of wortelonkruiden ontwikkeld onder de bloemen, dan is het verstandig om deze aan te pakken.

frezen voor veldbloemen1

Dat kan door het veld meerdere keren te frezen of spitten.

veldbloemen maaien

Meerjarige bloemvelden en -stroken kunnen na de winter ook met een klepelmaaier opgeruimd worden, idealiter in combinatie met een zuigwagen.

veldbloemen na klepelen

Na het klepelen is alles weer netjes en klaar voor nieuwe ontwikkeling.

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds