Problemen na het zaaien van veldbloemen

Bij het inzaaien van een object met veldbloemen komen verwachtingen niet altijd overeen met de praktijk. Zelfs als je alles volgens het boekje doet, gaat de natuur zijn eigen gang. Zo krijgen we regelmatig vragen binnen over problemen die ontstaan na het inzaaien van veldbloemen. Het lijkt soms of er alleen onkruid opkomt of er komt helemaal niets op. Ik vertel je graag welk advies ik geef bij zulke vragen.

 De opkomst en het groeiverloop van veldbloemen is voor ieder project verschillend. Er zijn veel factoren die hieraan bijdragen. Denk aan de grondslag, weersomstandigheden en zaken als opslag en vergrassing. Het is dan ook belangrijk om genoeg aandacht te besteden aan de voorbereiding vóór het zaaien, dat bespaart in de meeste gevallen achteraf veel werk.

Tip 1: kies een passend mengsel

Een eerste factor die een grote rol speelt in de slagingskans van een bloemenmengsel is het selecteren van bloemen die aansluiten bij het toepassingsgebied. De grondsoort is daarbij belangrijk en ook is het goed om na te denken over het visuele beeld dat je verwacht als resultaat. Op een rotonde, in een woonwijk of in natuurlijke groenstroken maak je gebruik van verschillende typen mengsels. Het beste zaaitijdstip voor veldbloemen is het najaar. De omstandigheden zijn dan gunstig – denk aan een goede bodemtemperatuur en genoeg vocht in de grond. Dat zorgt voor een lagere onkruiddruk. Plan je project dus op het juiste moment in het jaar en ga niet zaaien als de omstandigheden ongunstig zijn (droogte, regen).

Tip 2: een vals zaaibed is essentieel

Voor het slagen van een project met veldbloemen is mijn tip om altijd de tijd te nemen voor het creëren van een vals zaaibed. Daarbij maak je de grond volledig zaaiklaar en laat het dan een aantal weken met rust. De verschillende onkruidzaden die nog in de grond zitten, zullen dan gaan kiemen. Zo kun je ze eenvoudig ondiep weg schoffelen. Indien nodig kun je dit proces een aantal keer herhalen. Deze voorbereiding zorgt ervoor dat je de slagingskans bij het zaaien van veldbloemen enorm vergroot.

Tip 3: de natuur is niet te sturen

Welke verwachting heeft je klant bij het zaaien van veldbloemen? Communiceer je ook de risico’s? De natuur valt niet te sturen. We kunnen wel de omstandigheden bij inzaai optimaal voorbereiden, maar er is nooit garantie te geven dat precies acht weken na zaaien een prachtige bloemenzee in de tuin staat. Ook het weer heeft veel invloed. Wordt het opeens heel droog, valt er veel regen of is het een erg koud voorjaar, dan krijg je een heel ander resultaat dan bij stabiel weer.  En soms is het genoeg om geduld te oefenen, zoals onderstaande foto’s van een veldbloemenproject laten zien.

Afbeelding: project vergroening bij een school. Er is begin juni gezaaid en eerst kwam er weinig op, wat je ziet op de bovenste foto’s is alleen onkruid. Het advies was om af te wachten en geduld te hebben, begin september stonden de veldbloemen er prachtig bij.

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds