3 redenen om voor najaarszaai te kiezen

Veldbloemen in het najaar zaaien wint aan belangstelling. Dat heeft alles te maken met de moeilijke weersomstandigheden in het voorjaar. Er zijn drie belangrijke redenen aan te wijzen waarom meerjarige mengsels er voordeel bij hebben om juist in het najaar gezaaid te worden.

1. Goede bodemtemperatuur en afnemende onkruiddruk

De laatste jaren zien we in het voorjaar steeds minder gunstige omstandigheden om te zaaien door droogte en hoge temperaturen. In het najaar worden de omstandigheden juist beter. De bodem is op temperatuur na de zomer en de onkruiddruk is in het najaar ook minder hoog dan in het voorjaar.

2. Betere kiemomstandigheden door dauw en regen

Doordat de bodem lekker warm is na de zomer én genoeg vocht krijgt door dauw en regen, zijn de kiemonstandigheden voor meerjarige veldbloemenmengsels ideaal in het najaar. Tip: zorgt ervoor dat het zaaibed goed is, er is een hogere slagingskans met een goede bodemvoorbereiding.

3. Sommige soorten hebben langer de tijd nodig voordat de kiemrust doorbreekt

Zo krijgen meerjarige soorten de tijd om zich te wortelen voordat ze in rust gaan en tijdens de winter verder te ontwikkelen, zodat in het voorjaar de bloei eerder komt dan wanneer je pas in maart/april zou zaaien. Té laat zaaien wordt niet aangeraden, met name klavers zijn gevoelig voor nachtvorst.

Hier wordt op 17 september een groot demoveld ingezaaid in Rilland (Zeeland). De grondsoort is klei.

Op 1 april blijkt dat de meeste bloemenmengsels de winter goed hebben doorstaan. Doordat de bodem al bedekt is krijgen onkruiden minder kans en de vroegste soorten komen al in bloei.

Begin juni zijn de mengsels, ondanks een koud voorjaar, prachtig ontwikkeld en staan de eerste bloemen en kruiden volop in bloei:

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds