gazon inzaaien aanrollen

Wanneer kan je het best een gazon zaaien?

Belangrijk voor een hoge slagingskans van een nieuw gazon is om op het juiste moment te zaaien. In dit artikel praktisch advies over wanneer je het best een gazon kunt zaaien.

Een formeel antwoord is op het moment dat het geschikt daarvoor is. Maar dit zegt natuurlijk niets. Met de huidige techniek in de tuinberegening en de gematigde winters van de laatste jaren zou je bijna het hele jaar door kunnen zaaien. We zien dit ook gebeuren, hoveniers zaaien in maart, in juli en in oktober.

wanneer gazon zaaien

Nadelen per periode

Elke periode kent zijn nadelen op het vlak van gras zaaien, belangrijk is om hier rekening mee te houden. In het voorjaar is er vaak een lage bodemtemperatuur, de beschikbaarheid van vocht is wisselend en de kans op ongewenste onkruiden en grassen die ontwaken is groter.

Midden in de zomer kunnen we wel sturen met beregening maar de instraling is hoog, verbranding in de kieming licht op de loer. Net iets te laat of juist iets te veel beregenen kan ook grote gevolgen hebben.

Later in het najaar kan het weer verrassen. Donker, vochtig weer of overmatige neerslag laat ook z’n sporen na op het gazon. De kans op ongewenste grassen en onkruiden is lager dan in het voorjaar, maar het gazon moet wel in het volgende voorjaar voldoende dicht staan.

Voorbereidingen zaaien per zaaiperiode

Kortom, een gazon inzaaien is goed mogelijk tussen begin april en eind september. Het belangrijkste voor een goed resultaat zijn de voorbereiding en de omstandigheden op het gewenste zaaimoment.

Zaai je in het voorjaar, dan is het belang van een “schoon” zaaibed groter. Heb je alle grondbewerkingen gedaan, zaai dan niet direct in maar kijk even wat er spontaan kiemt en neem daar actie op.

Zaaien in de zomer is mogelijk wanneer je rekening houdt met de weersverwachting. Laat de zorg na inzaai niet aan de klant over maar zorg indien nodig voor beregening of eventueel vliesdoek scherpe instraling en uitdroging tegen te gaan.

Zaai je in oktober en het is nat, spaar dan de structuur van de toplaag en stel het zaaien uit. Wees in het najaar ook voorzichtig met maaien van een pas gezaaid gazon om spoorvorming te voorkomen.

Je kan dus zaaien wanneer je alles goed hebt overwogen in de voorbereiding en in de periode na het zaaien. Je moet er zeker van zijn dat als je gezaaid hebt de omstandigheden van kieming, opkomst en vestiging kan beheersen. Draag je de zorg na het zaaien over aan de klant, maak dan een stappenplan voor de klant.

wanneer gazon zaaien opkomst graszaad

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds