Gazon maaien: wanneer maaien, maaihoogte, maaifrequentie

Grasmaaien is de meest voorkomende werkgang bij het goed onderhouden en cultiveren van het gazon. Maaien zorgt voor een visueel aantrekkelijk gazon en stimuleert de grasplant te herstellen en verjongen, zodat een dichte grasmat ontstaat. Maaien bepaalt in grote mate de conditie van de grasplanten in het gazon. Door frequent te maaien, wordt de grasplant namelijk gestimuleerd om zowel boven als onder de grond groeipunten te ontwikkelen.

Grasgroei

Grasgroei is de toename van plantmassa. Hiervoor zijn daglicht (zonuren en intentie), water, bodemactiviteit (in relatie tot temperatuur) en beschikbaarheid van voeding en mineralen belangrijk. Zo’n 95% van de plantmassa ontwikkelt zich door fotosynthese en 5% door voeding en mineralen. Deze twee elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, de plantmassa door fotosynthese kan niet ontstaan zonder de plantmassa uit de voeding en mineralen.

In de winter staat de groei van het gras nagenoeg stil. Wanneer de daglengte en de temperatuur in het voorjaar toenemen, neemt ook de grasgroei toe. Rond het midden van het jaar staat de groei van de grasplant ook even stil tijdens de bloeitijd. De grasplant maakt dan zaadstengels aan om zich te vermeerderen. Daarna zien we tot in het najaar spontane grasgroei, uiteraard wel afhankelijk van het geven van de juiste voeding en evt. beregenen indien nodig.

Grasmaaien

Het proces van grasgroei moet je in het achterhoofd houden bij het grasmaaien door middel van robotmaaiers en mulchmaaiers. Wanneer bij het maaien van het gras de resten worden achtergelaten op het gazon kost het tijd om deze grasresten te verteren en weer op te nemen in de bodem. Vaak gebeurt dit gedeeltelijk en vormt het overige materiaal met afgestorven wortels een organische viltlaag op het gazon. Onder invloed van het weer wisselt de afbraak van grasresten. In de meeste gevallen streven we een strak gazon na: goed van kleur, rechtopstaand gras en een dichte grasmat. Dat is de reden waarom je bij robotmaaien en mulchen ook aandacht moet hebben voor een goede voeding. Een mooi gazon en goed bemestingsplan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Maaihoogte

Een goede uitgangspositie is maaien op 3,5 cm hoogte. Voor een speel- of recreatiegazon is dit een hoogte waar je het gehele jaar mee kunt maaien. Het gras blijft nog rechtop staan bij nat/vochtig weer. Ook in de winter mag het gras niet te lang staan of te kort. Blijft de grasmat te lang nat door platliggend gras, zodat het niet kan opdrogen, dan is de ziektegevoeligheid hoger. Staat het gras te kort en te open dan is er meer instraling op de bodem en dat kan gunstig zijn voor mosvorming. Bij een maaihoogte van 3,5 cm is er bij droogte en hitte in de zomer geen directe instraling op de bodem. Op welke manier je dan ook maait, het is niet nodig om de maaihoogte aan te passen.

Bij extreme hitte kun je altijd nog de maaifrequentie verlagen of maaien in de avond. Maai je korter, bijv. net onder de 3 cm, dan kan het nodig zijn om bij extreme hitte tijdelijk hoger te maaien. Wanneer je nog lager gaat maaien dan 3 cm, dan heeft Engels raaigras moeite met herstellen, gezien de groeipunten zich boven de grond bevinden.

Een siergazon kun je later maaien, omdat de groeipunten zich onder de grond bevinden. Een maaihoogte van 1,5 tot 2,5 cm is daarbij mogelijk. Maar ook hier moet je rekening houden met periodes van hitte. Een siergazon kan gevoeliger zijn voor uitdrogen door het makkelijk opbouwen van dood organisch materiaal in de toplaag.

Maaifrequentie

De maaifrequentie is medebepalend voor de conditie van het gazon. Het is logisch dat hoe hoger de grasgroei, hoe sneller je terug moet komen met maaien. Afhankelijk van hoe het weer jaarrond is, kun je stellen dat een gazon 50 tot 65 keer gemaaid moet worden per jaar. Maaien bepaalt voor een groot deel de dichtheid van de grasmat. Maaien stimuleert het herstellen en aanmaken van groeipunten zowel ondergronds als bovengronds. Bij frequent maaien maakt Engels raaigras het groeipunt lager bij de grond, daardoor oogt de grasmat dichter. Roodzwenkgras en veldbeemdgras maken nieuwe groeipunten onder de grond. Deze lopen weer uit tot boven de grond en geven stevigheid aan de grasmat, zorgen ervoor dat open plekjes dicht kunnen groeien en zich verweven met het Engels raaigras.

Frequentie robotmaaien

Vaak maaien is goed, maar té vaak is niet nodig. Elke dag een robotmaaier het gazon laten maaien, is dus niet aan te raden. Door elke dag te maaien, moet het gras ook iedere dag veel energie steken in het bovengronds herstel van de grasplant. Er zijn periodes waarin het noodzakelijk is dat de grasplant energie en reserves kan opslaan of benutten onder de grond. Houd hier dus rekening mee aan het begin en einde van het grasgroeiseizoen. Stel de tijdklok van de robotmaaier in deze periode anders in.

Samenvattend: bij normale grasgroei is 1x maaien in de week voldoende. In periodes met meer natuurlijke groei kan dit oplopen naar 3x maaien per twee weken. In periodes na bijv. een bemestingsgift kan het zijn dat je tijdelijk 2x per week moet maaien.

© 2024 GazonPro | Onderdeel van Advanta Seeds